ARAL KİMYA SANAYİİ VE TİCARET ŞİRKETİ


1998 yılında faaliyete başlamıştır. Aral Kimya Türkiye’de kimya sektöründe danışmanlık hizmetlerini sunmak amacıyla çalışmaya başlamıştır. Gerek Türkiye’de hiç üretilmeyen kimyasalların üretimi gerekse üretilmekte olan kimyasalların verimliliğinin arttırılması konusunda çok sayıda proje gerçekleştirilmiştir. Aral Kimya’nın temel hedefi yerli üretimin geliştirilmesidir.

Temsilciliğini yaptığı Uzak Doğu Firmaları ile özellikle petrokimya ve plastik sanayiine uygun hammaddelerin satışında aracılık etmiştir. 2005 yılında yeni bir yapılanmaya gidilerek özellikle organik peroksit yapısındaki kimyasalların üretimine ağırlık verilmiştir.

2007 yılında kendi üretim tesisini kurarak organik peroksitler alanında üretime başlamıştır. Böylece Aral Kimya peroksit üretimi alanında termoplastikler için daha önce Türkiye’de üretilmeyen bazı organik peroksitleri ilk defa üretmeye başlamıştır. Aral Kimya müşterilerinin ihtiyaçlarını istenilen zamanda ve kalitede karşılayabilmek amacıyla yapılanmaya devam etmektedir. Teknik bilgi birikimini ticari alanda kullanarak spesifik sektörlerin ihtiyaçlarına uygun ürün yelpazesini geliştirmektedir.

Temel Ürünler

Organik Peroksitler:

Poliester ve plastic üretiminde başlatıcı olarak kullanılan kimyasallar.

Koku Gidericiler:

Bitki, hayvan ve insanlardan kaynaklanan kötü kokuları gideren ürünler. Muhtelif kötü kokuları tamamen ortadan kaldıran kokusuz ve alkolsüz tipleri de olan malzemeler.

Stabilizanlar:

Plastik ve kauçukların ısı ve ışıktan korunması amacıyla kullanılan kimyasallar.

© 2016